Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
 
 
วิธีการดูแลรักษาเปียโน
    ทำไมการปรับเสียงจึงต้องกระทำในทันทีหลังจากที่ซื้อเปียโน
    ก่อนที่เปียโนของยามาฮ่าจะถูกส่งไปยังลูกค้า เปียโนจะได้รับการปรับเสียงและตรวจสอบ
   ทุกอย่างซ้ำอีกคือความสมบูรณ์ที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม สตริงของเปียโนต่างถูกขึงให้ตึงจึง
   มีโอกาสที่สตริงนั้นจะคลายตัวทำให้โทนเสียงเปลี่ยนไป ดับนั้นในช่วงต้น ๆ จึงจำเป็นต้องมี
   การปรับเสียงของสตริงทุกเส้นเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สตริงรักษาความตึงของมันได้อย่างมั่นคง
   ซึ่งควรกระทำประมาณปีละ 2-3 ครั้ง อย่างต่อเนื่องตลอดไป
    ทำไมจึงต้องมีการปรับส่วนต่างๆ ของเปียโนเป็นระยะ ๆ
    เปียโนมีสตริงทั้งหมด 230 เส้น แต่ละเส้นต่างรับแรงดึงประมาณ 90 กิโลกรัม เมื่อรวม
   แรงดึงทั้งหมดแล้วจะมากกว่า 20 ตัน แรงดึงอันมหาศาลจำนวนนี้จะค่อย ๆ หย่อนลงที
   ละน้อย ทำให้เสียงของสตริงบางเส้นเปลี่ยนแปลงเสียงไปจากเดิม อีกทั้งการเคาะของ
   สักหลาดเป็นเวลานานจึงทำให้สตริงหย่อนไปเช่นกันในการบำรุงรักษาเปียโนที่ถูกต้อง
   นั้น ควรจะมีการปรับเสียงและตรวจส่วนต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)
   เพื่อให้โทนเสียกลับมาอยู่ในระดับเดิม การดูแลและปรับส่วนต่างๆของเปียโนยังช่วย
   ให้มี อายุการใช้งานนานยิ่งขึ้นอีกด้วย
    การบำรุงรักษาเปียโนแบ่งออกเป็น
    1.การดูแลรักษาด้วยช่างจูนเปียดน
        1.1 การปรับเสียง (Tuning)
        1.2 การปรับและแก้ไขส่วนของ Action
        1.3 การปรับแต่งเสียง Voicing
    2.การดูแลรักษาด้วยตนเอง
    การให้บริการของช่างจูนเปียโน
    1. Tuning คืออะไร
        เปียโนแต่ละตัวจะมีสตริงกำเนิดเสียงอยู่ประมาณ 230 เส้น และเสียงที่ได้จะต้องได้
    ระดับตามบันไดเสียงเรียงกันไป Tuning หมายถึง การปรับความตึงของสตริงแต่ละเส้น
    ที่ให้เสียงที่ถูกต้องและได้มาตรฐานมากที่สุด และยังกลมกลืนเท่ากันทุกเส้น(แต่ละคีย์
    อาจมี 1 หรือ 2 หรือ 3 เส้น ) โดยการปรับความตึงของสตริงที่หมุดปรับเสียงด้วยเครื่อง
    มือพิเศษเฉพาะของช่างจูนเปียโนที่ชำนาญเท่านั้น
    2. Regulation คืออะไร
        Action ของเปียโนประกอบไปด้วยกลไกต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
    Regulation หมายถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับส่วนต่าง ๆ ให้เข้ากันได้อย่างดี เพื่อให้
    Action ทำงานได้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
    3. Voicing คืออะไร
        เสียงของเปียโนเกิดจากการสั่นของสตริงอาจมีลักษณะต่างกันไป เช่น เสียทุ้มให้
    เสียงไพเราะแต่ขาดความมีชีวิตชีวา หรือ เสียงเปียโนที่แข็งกร้าวเกินไป ก็จะไม่น่าฟัง
    ดัวนั้น Voicing คือการปรับความสมดุลของโทนเสียงให้อยู่ในระดับพอดีทำให้ไพเราะ
    และมีชีวิตชีวา การปรับความสมดุลของเสียงเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทค
    นิคพิเศษเฉพาะในการสำรวจความผิดปกติของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงซึ่งมี
    หลายส่วนด้วยกัน แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ ขนาดของฆ้อน ได้ขนาดที่ถูกต้องและ
    ความหนาแน่นของสักหลาดจะต้องพิจารณาแต่ละตัวไป ในบางครั้งอาจต้องปรับรูปทรง
    ของฆ้อนและความยืดหยุ่นของสักหลาดด้วย
    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
        1. สถานที่ตั้งเปียโน
        สถานที่ตั้งเปียโนควรห่างจากผนัง 6-10 นิ้วและมีความชื้น 60% และไม่น้อยกว่า 30 %
    อุณหภูมิ 60F - 90 F หรือ 15 C - 25 C
            - อย่างวางไกล้ประตูหน้าต่าง
            - อย่าวางใต้เครื่องปรับอากาศ
            - อย่าวางใกล้แหล่งความร้อน
            - พื้นที่วางเปียโนควรเรียบเสมอกัน
        2. ระวังความชื้นในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
            - บริเวณที่มีทะเลใกล้เคียง หรือบริเวณที่มีฝนตกชุก
            - บ้านที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณเชิงเขา
            - ในพื้นที่ที่ปราศจากลมพัดผ่านสะดวก
    การบำรุงรักษาประจำวัน
    1.ใช้ผ้านุ่ม ๆ สะอาดเช็ดฝุ่นที่จับอยู่ตามผิวเปียโน
    2.ใช้ผ้านุ่ม ๆ คลุมคีย์บอร์ดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะ ในการทำความสะอาดตัวคีย์
       บอร์ดให้ใช้ ผ้านุ่ม ๆ ชุบน้ำ ที่ผสมสบู่บิดพอหมาด ๆ เช็ดที่ตัวคีย์บอร์ด ข้อควร
       ระวัง อย่าใช้แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือน้ำยาเคมี เป็นอันขาด เพราะคีย์บอร์ดอาจ
       เกิดความเสียหายได้
    3.การบำรุงรักษาผิวที่ได้รับการขัดมัน การทำความสะอาดส่วนนี้สามารถทำได้ทุก
       เวลา แต่ควรใช้ขี้ผึ้งซิลิกอน หรือ ครีมสำหรับขัดเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
    4.ควรหลีกเลียงการใช้เครื่องทำความสะอาดที่มีเคมีภัณฑ์อาจสร้างความเสียหาย
       แก่ผิวของตัวเปียโนได้
    5.ควรตั้งเปียโนห่างจากบริเวณที่มีความชื้นสูง และความร้อนให้มากที่สุด (ความ
       ชื้น 50-70%) อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเปียโน
    6.ไม่ควรให้ถูกละอองฝุ่น เพราะความชื้นไม่เพียงแต่จะมีผลต่อเสียงเท่านนั้น ยังมี
       ผลเสียต่อส่วนอื่น ๆ อีกด้วยหรือถ้าได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรงอาจทำให้
       ผิวภายนอกของตัวเปียโนมีสีซีดลงไม่เงางามบางครั้งอาจทำให้ซาวด์บอร์ดแตกร้าว
       ได้
    7.อย่าวางสิ่งของต่าง ๆ บนเปียโน
    8.ระวังความเสียหายจากแมลงและหนูกัดไม้
    9.ไม่ควรเคลื่อนย้ายเปียโนบ่อย
  10.ควรล้างมือก่อนเล่นทุกครั้ง
 
Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
Copyright 2010 CTC MUSIC HOUSE LTD., All Rights Reseved., Design : Cmzone Webdesign.