Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
 
 
คู่มือการดูแลรักษา Clarinet
    1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง
1. ปากเป่า 2. Barrel 3. ข้อต่อบน 4. ข้อต่อล่าง
5. กระเดื่อง 6. ปากแตร 7. ที่รัดปากเป่า 8. คอปากเป่า
    2. ข้อควรระวังเป็นพิเศษ
    โดยทั่วไป Clarinet ของ YAMAHA ผลิตจากไม้ Grenadilla หรือ ในบางรุ่นผลิตจาก พลาสติก
    (ABS resin) สำหรับ รุ่นที่ ผลิตจาก ไม้นั้น จะง่าย ต่อการแตกร้าว หากโดน สภาพอากาศ ที่มี
    การเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิ และ ความชื้น อย่างฉับพลันอยู่เสมอ ๆ ดังนั้น จึงขอแนะนำวิธี
    การดูแลรักษาเครื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งานดังนี้
        1.ไม่ควรทิ้งเครื่องไว้กลางแดดหรือ โดนฝน หรือทิ้งเอาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
           (ร้อน) เป็นเวลานาน ๆ
        2.เช็ดเครื่องให้แห้งทันทีภายหลังใช้เครื่อง
        3.สำหรับเครื่องใหม่ การเป่าครั้งแรกไม่ควรใช้เวลานาน พยายามเริ่มต้นในระยะแรก
           ด้วยการใช้เวลาในการเป่าแต่ละครั้งเท่า ๆ กัน เพื่อให้เนื้อไม้ได้ปรับตัว
    3. วิธีประกอบเครื่อง
        Eb Soprano Clarinet
        1.ทาขี้ผึ้งสำหรับไม้ก๊อก (Cork Grease) บริเวณข้อต่อส่วนที่เป็นไม้ก๊อกตามรูป
        2.ประกอบปากแตร และ Barrel เข้ากับตัวเครื่อง
        3.ประกอบปากเป่าเข้ากับ Barrel
        Bb และ A Clarinet
        1.ประกอบ Barrel เข้ากับข้อต่อบน และ ปากแตรเข้ากับข้อต่อล่าง
        2.ใช้มือซ้ายจับข้อต่อบน โดยมือขวาจับข้อต่อล่าง ค่อย ๆ หมุนจนประกอบเข้ากันได้สนิท
        3.ประกอบปากเป่าเข้ากับ Barrel
        4.ในการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้แรงกด
           กระเดื่องมากจนเกินไป
        Auto และ Bass Clarinet
        1.ใช้มือซ้ายจับข้อต่อบน โดยมือขวาจับข้อต่อล่าง ค่อย ๆ หมุนจนประกอบกันได้สนิท
        2.เสร็จแล้วประกอบคอปากเป่า และปากแตรเข้ากับตัวเครื่อง
        3.เฉพาะ Bass Clarinet ให้ประกอบคอปากเป่าเข้ากับข้อต่อบน
        ขั้นตอนการประกอบลิ้นเข้ากับปากเป่า
        1.ประกอบปากเป่าเข้ากับคอปากเป่า
        2.ประกอบลิ้นเข้ากับปากเป่า โดยให้ปากเป่าเหลื่อมออกมาเล็กน้อย ตามรูป
          ยึดลิ้นด้วยที่รัดปากเป่าให้แน่น
        4.วิธีการเทียบเสียง
        เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อระดับเสียง (Pitch) ดังนั้น ก่อนที่จะทำการเทียบเสียงให้อบอุ่น
        เครื่องด้วยการเป่าลมเข้าไปในเครื่องสักพัก แล้วจึงทำการเทียบเสียง ตามรูป
        ซึ่งแต่ละเครื่องจะต่างกันดังนี้
        1.Eb, Bb และ A Clarinet ให้ดึง Barrel (หมายเลข 2) ออกจากข้อต่อบน (หมายเลข 3)
        2.Alto Clarinet ให้ดึงคอปากเป่า (หมายเลข 8) ออกจากตัวเครื่อง
        3.Bass Clarinet ให้ดึงคอปากเป่าด้านบน
        5.การดูแลรักษาเครื่อง
        ทุกครั้งภายหลังจากการใช้เครื่อง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
        1.ถอดลิ้นออกจากปากเป่า เช็ดให้แห้ง เสร็จแล้วเก็บลิ้นเข้ากล่องให้เรียบร้อย
        2.เช็ดทำความสะอาดปากเป่าให้แห้ง โดยใช้ผ้าหยอดทำความสะอาด (Cleaning Swab)
          สอดเข้าทางด้านไม้ก๊อก ตามรูป 5-1
        3.ถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกจากกันเสร็จแล้วทำความสะอาดภายในด้วยการสอดผ้าหยอดทำ
          ทำความสะอาด เจ้าทางข้อต่อบน เช็ดให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อที่เป็นไม้ก๊อก
          รูป 5-2สำหรับชิ้นส่วนอื่นก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
        4.ซับความชื้นออกจากนวม ด้วยการนำกระดาษซับนวม (Cleaning Paper)
          สอดเข้าระหว่างรูเสียงกับนวม แล้วกดแป้นหรือ กระเดื่องของนวมนั้นหลาย ๆ
          ครั้งจนนวมแห้ง
        5.เช็ดทำความสะอาดภายนอกด้วยผ้า Polishing cloth, แต่ถ้ากระเดื่องสกปรกมากก็ให้ใช้
           ผ้าชุบน้ำยา Silver Polish ทำการขัดคราบสกปรกออก แต่ไม่ควรใช้น้ำยาขัดเงินทำ
           ความสะอาดผิวไม้ สำหรับบริเวณที่ผ้าเข้าไม่ถึง และบริเวณรูเสียง ให้ใช้ลวดสักหลาด
          (Tone hole cleaner) ทำความสะอาด ตามรูป 5-3
        6.นำผ้าหยอดทำความสะอาดมาชุบน้ำมันรักษาเนื้อไม้ (Bore Oil) เพียงเล็กน้อยแล้วสอด
          เข้าไปในเครื่องหลาย ๆ ครั้ง ระวังอย่าให้น้ำมันเปื้อนนวม เพราะจะทำให้นวมแห้งและ
          แข็ง น้ำมันรักษาเนื้อไม้จะป้องกันไม่ให้ไม้เกิดการแตกร้าว หรือ บิดเบี้ยวได้
 
Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
Copyright 2010 CTC MUSIC HOUSE LTD., All Rights Reseved., Design : Cmzone Webdesign.